poniedziałek, 4 marca 2019

Podstawy astrologii wedyjskiej: karaka, czyli sygnifikator (cz. I, teoria)

Podstawy astrologii wedyjskiej: karaka, czyli sygnifikator (cz. I, teoria)
W astrologii wedyjskiej wyróżnia się dwa rodzaje sygnifikatorów: naisargika karaka oraz czara karaka. Te pierwsze to sygnifikatory naturalne, drugie – tymczasowe. Każda z planet jest naturalnym karaką konkretnego domu:
 • 1 dom – Słońce
 • 2 dom – Jowisz
 • 3 dom – Mars
 • 4 dom – Księżyc
 • 5 dom – Jowisz
 • 6 dom – Saturn
 • 7 dom – Wenus
 • 8 dom – Saturn
 • 9 dom – Jowisz
 • 10 dom – Merkury
 • 11 dom – Jowisz
 • 12 dom – Saturn
Domy posiadają również dodatkowe sygnifikatory w związku z tym, że mieszczą one w sobie wiele różnych znaczeń. Głównym karaką domu czwartego jest Księżyc, ale jako, że 4 sektor obejmuje również ziemię i własność, to Mars jest sygnifikatorem dodatkowym. Drugi dom to głównie zasoby, więc Jowisz jest podstawowym sygnifikatorem, ale także gałki oczne, zatem Wenus to sygnifikator, który również może być wykorzystany. Jak podkreśla to Visti Larsen: dom, władca i karaka to fundamenty horoskopu. Jeśli wszystkie trzy są słabe, oznacza to poważny problem. Są to tzw. sthira karaka – stałe sygnifikatory. Czyli Słońce zawsze będzie ojcem, a Księżyc matką. Pokazują one fizyczne ciała i konkretne osoby, więc można ich używać by opisywać zdrowie.

Słońce jest sygnifikatorem: duszy, zdrowia, zasobów, wiary, dharmy, ojca, duchowej wiedzy,wzroku, sukcesu.
Księżyc: ciało, rodzina, dom, matka, pragnienia, mantra, lekarz, emocje.
Mars: siła, rodzeństwo, walka, wojny, wypadki, rany, ziemia, wrogość.
Merkury: mowa, komunikacja, edukacja, uczniowie, kariera, praca, przyjaźń, krąg społeczny, partnerzy biznesowi.
Jowisz: mądrość, bogactwo, szczęście, dzieci, pamięć, nauczyciele, szczęście, duchowy przewodnik, satysfakcja, duchowny.
Wenus: piękno, gałki oczne, auta, luksusy, miłość, romans, partner, komfort snu.
Saturn: smutek, cierpienie, słabość, dolegliwość, walka, choroba, dług, bieda, długość życia, śmierć, wyrzeczenie, przeciążenie pracą, straty.
Rahu: ego, brak szczęścia, dom za granicą, podróż za granicę, więzienie.
Ketu: budynki, mieszkania, samadhi, wyzwolenie, moksza
s1.Czara karaka to sygnifikator, który zależy od stopnia planety. Jest ich osiem i Visti Larsen opisuje je jako osiem więzów duszy. Czyli karmicznych powiązań, jakie łączą (lub odpychają) nas od konkretnych osób. Mówią o poziomie głębszym, bardziej duchowym. Ta, która ma największy stopień zostaje AK. Sporo na ich temat napisał jeden z najważniejszych astrologów wedyjskich, Dżajmini. Podkreśla on, że AK daje dobry efekt, gdy jest w egzaltacji oraz/lub z benefikami. AK w nawamsie to Karakamsa i jest równie istotny. Jego znak może na przykład pokazać relacje miłosne. Gdy jest w znaku Saturna da to trudne interakcje z partnerem lub cierpienie partnera. W Baranie może oznaczać dużo celibatu i problemy w małżeństwie. Ak to dusza, powód narodzin.

Planeta, która jest druga w kolejności pod względem stopni to Amatjakaraka (AmK), która pokazuje pracę. Bhratrikaraka (BK) to więź z rodzeństwem, przyjacielem, guru. Jeśli jest źle położony może wskazywać na złego doradcę, osobę, która słabo chroni. Następny sygnifikator to Matrikaraka (MK), który pokazuje matkę, Pitrikaraka (Pik) symbolizujący ojca, Putrakaraka (PK) – dzieci, uczniowie, Dżniatikakaraka (GK) oznaczająca krewnych, społeczność oraz Darakaraka (DK), która pokazuje partnera, kochanka, bogactwo oraz biznes.
Gdy planety zajmują ten sam stopień, wówczas mamy do czynienia z tzw. wojną planetarną. Taka sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ oznacza to, że w momencie dojrzewania planet karaki mogą zamienić się funkcjami. Jednak jest to temat na osobny artykuł.
1 Zob. V. Larsen, Jyotisha fundamentals, Rama 2004, s. 191. W książce znajduje się rozbudowany opis sygnifikatorów w związku z domami.

niedziela, 3 marca 2019

Podstawowe różnice między zachodnią i wschodnią astrologią

Podstawowe różnice między zachodnią i wschodnią astrologią

Mogłoby się wydawać, że obydwa systemy są bardzo podobne. Tu i tu mamy planety, znaki i różne konfiguracje, jakie między nimi występują. Jednak po bliższym przyjrzeniu się można dostrzec szereg różnic, które sprawiają, że te dwa podejścia do astrologii są unikalne same w sobie.

Inny zodiak
Ta różnica jest dosyć płynna, ponieważ w zachodniej astrologii można spotkać się ze zwolennikami zodiaku syderycznego, a w indyjskiej zdarzają się osoby używające tropikalnego. Jest to popularne wśród astrologów, którzy miksują techniki (ale nie tylko). Jednak tradycyjne podejście w dżjotiszy wiąże się z używaniem zodiaku gwiazdowego. Na temat odmienności zodiaków napisano już bardzo dużo (Ajanamsa). Istotne jest to, że te zodiaki się nie pokrywają, gdyż istnieje przesunięcie między nimi. Sprawia ono, że planety nie zawsze znajdują się w tych samych znakach, ingresy odbywają się w innych momentach itd. Zatem można sobie wyobrazić, że horoskop będzie się mocno różnił w zależności od tego, czy użyjemy zodiaku tropikalnego, czy syderycznego.
Oczywiście zodiak syderyczny stosuje się wraz z systemem domów jako całych znaków i bez transsaturników. 

Inne aspekty
W dżjotiszy nie używa się takich terminów jak: kwadratura, sekstyl, opozycja itd. za to pojawia się termin sambandha, który opisuje różne relacje między znakami i planetami. Sambandha ma wiele rodzajów – na przykład aspekty planet, przyjaźnie i wrogość, wzajemne relacje (naisargika sambandha, tatkalika sambandha, graha sambandha).
Aspekty są różnego rodzaju. Po pierwsze mamy aspekty znakowe, czyli takie, które tworzą między sobą planety w znakach. Czyli wszystkie znaki zmienne aspektują siebie nawzajem, znaki stałe aspektują wszystkie kardynalne, prócz tego, który jest sąsiadujący (np. Wodnik aspektuje Barana, Raka, Wagę), a znaki kardynalne aspektują znaki stałe, prócz sąsiada (np. Baran aspektuje Wodnika, Skorpiona, Lwa). Jest to tzw. rasi driszti, aspekt znakowy. Inny rodzaj aspektu to tzw. graha driszti, aspekt planetarny. Wiąże się z tym, że każda planeta aspektuje dom w jakiś sposób, np. Saturn zawsze aspektuje 3, 7, 10 dom od siebie. Oczywiście te aspekty pokazują co innego, graha driszti stosuje się w połączeniu z dasami, ponieważ one pokażą konkretne wydarzenia w danych momentach życia.
Najmocniejszym aspektem jest pariwartana, czyli recepcja. Następna w kolejności jest koniunkcja, graha driszti i na końcu rasi driszti. Istotna jest również argala, która nie ma odpowiednika w astrologii zachodniej, a opisująca wzajemne blokowanie się i wzmacnianie planet. Nieco inaczej interpretuje się koniunkcje planet, ale jest to temat zbyt szeroki by go tu rozwijać.
Nie zawsze kwadratura jest zła, a trygon dobry - to dosyć istotna różnica.
Dodatkowo relacje planet mogą polegać na wzajemnej sympatii, lub wrogości, oraz blokowaniu się. Każda z planet powoduje stambhanę u innej, np. Księżyc źle działa na Wenus, sprawia, że ona nie może funkcjonować prawidłowo, podobnie działa Słońce na Jowisza. Innym typem połączenia jest gandhanta, która powoduje bardzo negatywny efekt. W zachodniej astrologii Wenus w koniunkcji z Księżycem jest uznawana za korzystne połączenie, w wedyjskiej astrologii może przynieść bardzo niepomyślny efekt. 

Wiele warg
Kolejna różnica polega na stosowaniu horoskopów podziałowych (warg). Jest to podstawa, bez której nie można sporządzić żadnego pełnego horoskopu. Najważniejsza jest nawamśa (D9), która opisuje fortunę, małżeństwo, ale również powie wiele na temat pracy, talentów, zdrowia, dzieci, sukcesów i porażek. Nie stosuje się w niej takich samych reguł interpretacji jak w D1 (rasi, podstawowy horoskop urodzeniowy). Jest ona niezmiernie istotna przy oszacowywaniu siły/słabości planet. Kolejnym istotnym horoskopem jest D10, dasamśa, która pokazuje życie zawodowe. Niektóre z horoskopów podziałowych mają wiele odmian, np. D3, które ma następujące wersje: somanatha drekkana, paraśara drekkana, jagannatha drekkana. Każda służy do innych rzeczy i pokazuje co innego. Zawsze horoskop podziałowy stosuje się razem z rasi.
Niektóre z horoskopów podziałowych sięgają poza aktualne życie - D60 pokazuje przeszłe formy egzystencji, które mają wpływ na obecne. 


Joga
Połączenia/konfiguracje planet tworzą tzw. jogi. Poniekąd jest to odpowiednik figur planetarnych, ale obejmuje też połączenia władców planet w domach, więc wychodzi poza same figury. Na przykład mahapuruszajoga polega na tym, że w domu kątowym znajduje się silna (w egzaltacji, domicylu) planeta. Mars w Skorpionie w 1 domu tworzy już tę jogę, a konkretniej jest to ruczaka joga. Tak położony Mars może dawać talent i zainteresowanie ezoteryką. Owych jog jest bardzo dużo.

Planety, znaki, karaki
Nie stosuje się transsaturników, za to Rahu i Ketu pełnią bardzo istotną rolę. Każda planeta łączy się z którymś bóstwem, dlatego posiada specyficzną mantrę i możliwe jest używanie remediów. Opisy planet są podobne, jednak nie pokrywają się w pełni. Każda planeta jest tzw. karaką, czyli sygnifikatorem. Wyróżnia się kilka rodzajów owych karak: naisargika karaka (naturalne sygnifikatory), czara karaka (tymczasowe sygnifikatory). Wenus na przykład jest naturalnym sygnifikatorem pojazdów, miłości, piękna, Mars siły, walki, nieruchomości i rodzeństwa, Ketu opisuje nirwanę, budynki, Merkury to pieniądze, mowa, komunikacja itd. Tymczasowe sygnifikatory to te, które będą się zmieniać w różnych horoskopach. Jednym z nich jest opisany przeze mnie AK, sygnifikator duszy (Atmakaraka).
Opisy znaków nie są mocno rozbudowane. Raczej w różnych tekstach i naukach można się spotkać z krótkimi, konkretnymi wyjaśnieniami. Planeta w znaku czuje się dobrze, albo źle, jest słaba, albo mocna, da dobry, albo zły efekt. Niektóre znaki są bardzo podobne, a najmocniej różni się Waga, która ma bardzo dużo radżasu i może mieć problem z gniewem.

Predykcja
W dżjotiszy stosuje się tranzyty, jest to tzw. goczara. Istnieje coś, co można nazwać odpowiednikiem solariusza, choć to nie jest solariusz, tylko tithi prawesza. Bazuje ona na relacji Słońca i Księżyca, ale jest to horoskop roczny. Najważniejszą i najbardziej znaną techniką są dasy. Wimśottari dasa, oparta na Księżycu, pokazuje umysł i nastawienie mentalne. Narajana dasa konkretne wydarzenia, mula dasa – karmiczne wyładowania, np. klątwy. Tych das jest niesamowicie dużo, a wyjątków przy ich stosowaniu równie wiele. Dlatego wbrew pozorom nie jest to łatwa technika. W dżjotiszy istnieje odpowiednik profekcji ale odnosi się do planet i nazywany jest progresjami. 

Klątwa
Silne uszkodzenie planety przez minimum dwa malefiki to klątwa. W kulturze zachodniej ten termin nie kojarzy się zbyt dobrze, jednak po wyjaśnieniu co się za nim kryje staje się łatwiejszy do przyswojenia. Klątwa wiąże się z cierpieniem, trudnością, bólem jakiego doświadcza właściciel horoskopu w związku z uszkodzoną sferą życia. Najczęściej tłumaczy się to jako skutek tego, co się wydarzyło w poprzednim życiu. Czyli karmicznie. Bez metafizyki astrologia wedyjska nie funkcjonuje. Klątwa da problem, jeśli jest zaangażowany władca ascendentu i AK, to będzie on bardzo bolesny. Można stosować różnego rodzaju remedia, od kamieni, mantr, po zioła i dietę. Asortyment jest bogaty i dobierany w zależności od rodzaju i umiejscowienia uszkodzeń.

Nakszatry i pańczanga
W astrologii zachodniej istnieje odpowiednik nakszatr (np. tutaj można poczytać na ten temat:astrologia elekcyjna), ale w dżjotiszy są one stosowane inaczej. Na ten temat opisano obszerne książki, więc nie jest łatwo go potraktować skrótowo. Można powiedzieć, że one mówią o umyśle (bo to domy księżycowe) i sferze mentalnej. Wyróżnia się specjalne nakszatry, np. karma nakszatra, które mówią o pracy, sukcesie itd. Nakszatra Księżyca pokazuje długość życia, pranę. Jest to element pańczangi, czyli podstawy horoskopowej. Pańczanga nie ma odpowiednika w astrologii zachodniej. Pokaże ona emocje, spełnienie zawodowe, siłę życiową, pranę i jogę. Od tego zaczyna się każda interpretacja i jest to fundament każdego horoskopu.

Relokacja, aranżacja wnętrz
Stosuje się techniki pozwalające dobrać najlepszy kierunek, czy odpowiadające na pytanie o emigrację. Również istnieje rozbudowana technika, która pomaga w doborze imienia, czy zmiany imienia, doborze numeru domu itd.W zachodniej astrologii również istnieją techniki relokacyjne, jednak nie są one identyczne.

Czy Księżyc jest najważniejszy?
Niektórzy podają, że w dżjotiszy najważniejszy jest Księżyc i stanowi on punkt odniesienia każdego horoskopu. Jest on na pewno bardzo ważny, ale tak samo istotny jest ascendent oraz pozycja Słońca. Tzw. Arudha lagna jest kluczowa, czy w ogóle arudhy. W astrologii wedyjskiej horoskop jest wielowarstwowy, mamy warstwę, która pokazuje poziom doświadczenia duszy, warstwę społeczną, warstwę mentalną, mamy to, co my czujemy oraz to, co widzi świat. Analizując różne obiekty sprawdza się te różne warstwy. Księżyc jest ogromnie istotny, ponieważ zarówno w sferze zawodowej, zdrowotnej, miłosnej trzeba go zanalizować. Ale bez AL nie zobaczymy manifestacji w świecie. Te wszystkie warstwy są połączone ze sobą.

Midpunkty
Podobnie jak w zachodniej astrologii, tak i w wedyjskiej używane są midpunkty. Nieco inaczej się je oblicza, ale są bardzo istotne np. przy ustalaniu płodności i w kwestiach poczęcia.


piątek, 15 lutego 2019

Tabela godnościMulatrikona Uća/egzaltacja Svakszetra/domicyl Nića/upadek
Lew Baran Lew Waga
Byk Byk Rak Skorpion
Panna Panna Bliźnięta, Panna Ryby
♀︎ Waga Ryby Waga, Byk Panna
♂︎ Baran Koziorożec Baran, Skorpion Rak
Strzelec Rak Strzelec, Ryby Koziorożec
Wodnik Waga Wodnik, Koziorożec Baran
Panna Bliźnięta Wodnik Strzelec
Ryby Strzelec Skorpion Bliźnięta

piątek, 4 stycznia 2019

Mahadasa i Antardasa Rahu według Paraśary

Mahadasa i Antardasa Rahu według Paraśary
Bardzo ważną techniką prognostyczną w astrologii wedyjskiej są Dasy - okresy planetarne. Można wyróżnić Mahadasy, które trwają wiele lat, oraz krótsze odcinki - Antardasy, czy Pratjantardasy trwające kilka tygodni. Jest wiele rodzajów das, które różnią się sposobem obliczania, czy obiektami, od których się je zaczyna. Wyróżnia się m.in. Wimśottari, Narajana, Mula Dasę, a każda pokazuje z nieco innego punktu widzenia nadchodzące wydarzenia.

W "Wielkiej Horoskopii" Paraśara opisał efekty każdej z nich.Wimśottari Maha i Antardasa Rahu została przez niego tak scharakteryzowana:

Efektem Dasy Rahu i jego Antardasy będzie posiadanie królestwa (uzyskanie wysokiej pozycji w rządzie), entuzjazm, bliskie relacje z królem (rządem), szczęście związane z żoną i dziećmi, wzrost prosperowania. Jeśli Rahu będzie w Raku, Skorpionie, Strzelcu, Pannie i będzie w 3, 6, 10 lub 11 od ascendentu, lub związany z planetą/jogakaraką, która jest w egzaltacji.
Jeśli Rahu jest w 8 lub 12 od ascendentu, lub związany jest z malefikami, wówczas będzie to oznaczało niebezpieczeństwo związane z kradzieżami, stres od ran, antagonizm wśród urzędników rządowych, destrukcja królestwa, stres związany z żoną i dziećmi.
Jeśli Rahu włada domem 2 lub 7, lub jest w którymś z tych domów, to oznacza stres i chorobę. By odczuć ulgę od tych negatywnych skutków Rahu, należy czcić Rahu (poprzez recytację mantr) i przez działalność dobroczynną związaną z Rahu/tym czym włada.

piątek, 14 grudnia 2018

Kopa avasthā, czyli wściekła planeta

Kopa avasthā, czyli wściekła planeta

Paraśara opisuje dziewięć stanów, w jakich może znaleźć się planeta. Są to: egzaltacja (dīpta, ekscytacja), domicyl (svastha, pewność), bardzo przyjazny znak (pramudita, zadowolenie), przyjazny znak (śānta, pokój), znak neutralny (dīna, płochliwy), wrogi znak (duḥkhita, nieszczęśliwy), w połączeniu z wrogą planetą (vikala, wstrząśnięty/skołowany), upadek/wygnanie (khala, roztrzęsiony), spalenie (kopa, wściekły)1. Celem tego artykułu jest przyjrzenie się tej ostatniej sytuacji.
Zgodnie z owym wedyjskim astrologiem im dalej planeta znajduje się od Słońca, tym bardziej potrafi się zamanifestować. Oznacza to, że gdy jest w 7 domu od światła, to działa najmocniej (zarówno w dobrym, jak i złym sensie – wszystko zależy od jej stanu i tego, jaki ma potencjał). Natomiast gdy obiekt znajduje się blisko Słońca, to jest bardzo słaby. Paraśara wyróżnia następujące odległości kątowe oznaczające spalenie dla poszczególnych planet:
Księżyc 12°
Mars 17°, retro 8°
Merkury 14°, retro 12°
Jowisz 11°
Wenus 10°, retro 8°
Saturn 15°2
Węzły nie mogą być spalone, bo to one uszkadzają Słońce.

Planeta, która jest spalona nie może się w pełni zamanifestować. Powoduje to poczucie frustracji, gniewu. Jeśli dopiero zmierza do spalenia, wówczas jest to bardzo niepomyślne. Aspekt aplikacyjny przynosi cierpienie, natomiast separacyjny jest korzystny dla duchowości, pozwala uświadomić sobie błędy i przezwyciężyć pomyłki3.
Kluczowe jest umiejscowienie danej planety i domy, którymi włada. To te sfery będą osłabione. Przykładowo Paraśara opisuje jogę biedy, która polega na tym, że władca domu 2 i 11 znajduje się w kiepskim domu, z malefikiem i w spaleniu4. Czy słaby władca domu piątego źle położony wraz z malefikami przyniesie problemy związane z dziećmi5. Zatem bardzo ważne jest przyjrzenie się co robi spalona planeta w horoskopie i czy jej stan jest bardzo poważny. Można wyróżnić ogólne efekty spalenia planet:
nie może cieszyć się światem; jest to specyficzny rodzaj spalenia (amawasja, kryszna czaturdasi), bardzo problematyczny;
♂︎ gniew, frustracja, musi udowadniać, że jest silny, używa mocy by się dowartościować;
opryskliwość, problem z asertywnością, czuje gniew gdy jest wykorzystywany, problem z proszeniem, bo boi się odmowy, wszystko wie najlepiej, ego-problem; istnieje również tzw. buddha-aditja joga, która jest bardzo pomyślna, więc połączenie Merkurego ze Słońcem nie zawsze jest szkodliwe;
niepewny co do swojej wiedzy, frustracja, gdy czegoś nie wie, nie akceptuje swojej niedoskonałości, zbyt dużo optymizmu;
♀︎ lęk przed odrzuceniem, karze się, trudności w cieszeniu się życiem, wyrzeczenie, zły, gdy nie ma tyle miłości i uwagi ile potrzebuje, łatwo urazić;
przeciążony, dużo bierze na siebie, gorzki, zły na świat za ciężar, który dostał, bardzo ciężko pracuje, by sobie coś udowodnić6.
                                                                   Matthieu Ricard

Problem ze spaleniem polega na tym, że Słońce przysłania planetę i nie można jej w pełni użyć. Oznacza to, że ego jest dominujące. Aczkolwiek w pewnych sytuacjach można wykorzystać tę energię. Na przykład spalona Wenus może pojawiać się w horoskopach osób duchowych, które wybierają ścieżkę celibatu. W horoskopie mniszki Bonnie Raine dodatkowo Wenus jest w 12 domu od specjalnego ascendentu, pokazując, że ta sfera zostanie odrzucona przez tę kobietę. 

W horoskopie Matthieu Ricarda również Wenus znajduje się w bliskim towarzystwie Słońca. Ten mężczyzna porzucił karierę naukową, aby zrealizować się jako mnich i poświęcić swoje życie duchowości.

 Jean-Baptiste Gourion był żydem, który dokonał konwersji i dołączył do zakonu Benedyktynów. Poświęcił temu swoje życie. On również posiada spaloną Wenus. 
1V. Larsen, Jyotisa Fundamentals, Rama 2012, s. 169.
2Praśnamarga, s. 25.
3V. Larsen, Astangata (Combustion), Apr/Jun Jyotish Digest, [dostęp: 12.12.2018] http://srigaruda.com/astangata-combustion-of-planets/.
4BPH.13.6-7.
5BPH.16.1-3.
6Por. E. Wilhelm, Vault of the Heavens, Kala Occult Publishers 2001. R. Gendarz, notatki.

sobota, 8 grudnia 2018

Znaczenie domów według Parāśary

DOM nazwa Znaczenie i sygnifikator charakterystyka
pierwszy Thanu Ciało ☉ Wygląd, siła, ciało, intelekt, słabość, natura, szczęśliwość/smutek.
drugi Dhana Bogactwo ♃ Bogactwo, rodzina, szlachetne kamienie, śmierć.
trzeci Sahaja Młodsze rodzeństwo ♂︎ Bracia, siostry, krótkie podróże, instrukcje.
czwarty Bhandu Krewni ☽ Matka, szczęście, ziemia.
piąty Putra Potomstwo ♃ Wiedza, uczenie się, mantry, autorytet, upadek z pozycji.
szósty Ari Wrogowie ♄ Wrzody, wujek (od strony matki), macocha.
siódmy Yuvati Partner ♀︎ Żona, podróż, handel, śmierć.
ósmy Randhra Długość życia ♄ Długość życia, walka, wrogowie, majątek zmarłego.
dziewiąty Dharma Religia ☉ Brat żony, fortuna, religia, żona brata, odwiedzanie świętych miejsc.
dziesiąty Karma Działanie ☿ Autorytet, profesja, honor.
jedenasty Lābha Zysk [chciwość] ♃ Żona syna, finanse.
dwunasty Vyaya Wydawanie ♄ Wydatki, śmierć.

O Parāśarze więcej przeczytasz tutaj: O astrologii wedyjskiej
A tutaj o znaczeniu domów według Mantreśwary: Mantreswara
Literatura:
Larsen V., Jyotisha Fundamentals. My Master's Words, Rama 2004.
Maharisi Paraśara, Bṛhat Parāśara Horā Śāstra, tłum. R. Santhanam, Ranjan Publications, New Delhi.
Mantreśvara, Phaladīpikā, tłum. Phanditabhushan V. Subharmany Sastri, Aruna Press, Bangalore 1950.
R, Gendarz, notatki.

piątek, 7 grudnia 2018

Pierwszy rozdział Phaladipiki, czyli znaczenie domów w dżjotiszy

Pierwszy rozdział Phaladipiki, czyli znaczenie domów w dżjotiszy

Mantreśvara należy do grona najważniejszych astrologów wedyjskich. Prawdopodobnie przyszedł na świat w bramińskiej rodzinie na południu Indii. Nie istnieją pewne ustalenia odnośnie daty narodzin. Mogło się to wydarzyć w XIII, bądź w XVI wieku. Pewne jest to, że zostawił po sobie naukę, która stanowi kompendium astrologii wedyjskiej.
Phaladīpikā, zgodnie z sugestią tłumacza Phanditabhushana V. Subharmanya Sastriego, oznacza „Światło astrologii”1. Zawiera ona dwadzieścia osiem rozdziałów, które podzielone są na 865 zwrotek (śloka). Autor odnosi się do astrologów, którzy żyli przed nim, m.in. do Paraśary, ale również przedstawia swoje własne spostrzeżenia.
W pierwszym rozdziale wprowadza on podstawowe wyjaśnienia dotyczące domów oraz kluczowe definicje. Dom numer jeden to jednocześnie ascendent, czyli lagna. Jego inne nazwy to deha, czy rūpa, ponieważ związany jest z ciałem, wyglądem, prezentowaniem się2. Drugi dom oznacza bogactwo (vitta), pokarm (annapāna), to, co posiadamy, jemy (bhukti), dokumenty, prawe oko, twarz oraz mowę3.

Trzeci dom symbolizuje prawe ucho, ramiona, wojsko, odwagę, dzielność, męstwo i rodzeństwo. Dom, ziemia, pojazd, matka, królestwo, perfumy, ornamenty, szczęście (sukha), most, rzeka, woda to sygnifikcje czwartego domu. Piąty sektor oznacza inteligencję/intelekt (dhi), wiedzę dotyczącą przyszłości, brzuch (jaṭhara), wiedzę o Wedach (śruti i smṛti)4.
Imiona domu szóstego to: dług (ṛṇa), złodziej (ćora), rany (kṣata), choroba (roga), wróg (śatru), wojna, niegodziwy czyn, grzech, strach, upokorzenie. Pasja (mada), pragnienie (kāma), ludzie (loka), mąż (pati), żona (bhāryā) to oznaczenia siódmego domu5. Ósmy dom symbolizuje ból psychiczny (ādhi), klęskę/przegraną (parābhava), smutek, skandal, śmierć (maraṇa), nieczystość, przeszkodę a także sługę. Pojęcia łączące się z domem dziewiątym to: nauczyciel (ācārya), ojciec (pitṛ), pomyślność (śubha), bóstwo, zgromadzona wcześniej fortuna (jako szczęście/niefart), pokuta, zacny czyn (sukṛta), wnuk (pautra), modlitwa6

Charakterystyka domu dziesiątego związana jest z pracą (vyāpāra), autorytetem/rangą/pozycją (āspada), szacunkiem (māna), zawodem, sukcesem, sławą, poświęceniem, prowadzeniem się/sposobem życia.
Lewe ucho, starsze rodzeństwo, zysk (lābha), profit (vibhava), spełnienie, dochód związane są z domem jedenastym7. Dwunasty dom wiąże się z cierpieniem (duḥkha), lewym okiem, stratą, rozpadem, biedą (dāridrya), grzechem (pāpa), więzieniem oraz łóżkiem8.
Ostatnia śloka pierwszego rozdziału wyjaśnia jak nazywają się poszczególne domy. Najbardziej niepomyślne domy (6, 8 i 12) są określane jako dusthāna. Oznaczają one przeszkody, trudności. Domy kątowe (1, 4, 7, 10) jako kendra. Stanowią one fundament życia każdego człowieka. Natomiast domy następujące (2, 5, 8, 11) to panaphara. Apoklima to dom 3, 6, 9 oraz 129
 

Oczywiście ta charakterystyka nie wyczerpuje znaczeń jakie posiadają sektory radiksu. Dom piąty wiąże się również z dziećmi, a dom dziewiąty pokazuje zarówno fortunę jak i jej brak. Bardzo ważnym podziałem domów jest ten związany z trygonami:
 • dharma trikoṇa – dom 1, 5 i 9. Są to bardzo ważne domy, które mówią o zdrowiu, sile, inteligencji, wyglądzie (1), umyśle, dzieciach, wiedzy, mantrach (5), ojcu, duchowości (9).
 • artha trikoṇa – związane z pracą i zarobkiem. Tym, co posiadamy (2), pracą (10), dolegliwościami (6).
 • kāma trikoṇa – rodzeństwo (3), partner (7), zysk i kara, przyjaźń (11).
 • mokṣa trikoṇa – posiadłość, edukacja (4), spadek, konfrontacja z karmą z przeszłości, okultyzm, kundalini (8), strata, wyzwolenie, wyjazd za granicę, szpital (12).

                                                 horoskop w stylu północnym

W programie Jaganntha Hora można wybrać styl horoskopu - w zależności od tego diagramy będą się różniły. Powyżej horoskop w stylu północnym. Dom pierwszy zawsze jest w tym samym miejscu. Lg to skrót od słowa lagna, oznaczającego ascendent i dom pierwszy. Ponumerowałam czarnymi cyframi domy, te małe zielone liczby oznaczają znak zodiaku. Zatem Ascendent (lagna) wypada tutaj w Wodniku.
W stylu wschodnim zawsze w tym samym miejscu są znaki - domy mogą się znaleźć gdzie indziej. W kwadracie po prawej stronie zawsze będzie Koziorożec, u góry Baran, w kwadracie po lewej Rak, natomiast na samym dole Waga. Domy zaznaczone są czarnymi cyframi. Tutaj dom 12 jest w Koziorożcu, dom 3 w Baranie, 6 w Raku, a 9 w Wadze.

                                                        horoskop w stylu wschodnim

Dla przypomnienia: w wedyjskiej astrologii stosujemy domy jako całe znaki, zodiak syderyczny (ajanamsa Lahiri).

Literatura:
Larsen V., Jyotisha Fundamentals. My Master's Words, Rama 2004.
Mantreśvara, Phaladīpikā, tłum. Phanditabhushan V. Subharmany Sastri, Aruna Press, Bangalore 1950.
Gendarz R., notatki.

1„Light on Apotelesmatisc”. Gr. apotelesmatic – odnoszący się do horoskopów; oddziaływanie gwiazd na życie człowieka.
2Phaladīpikā, Adh.I.10.
3Tamże.
4Adh.I.11-12.
5Adh. I.13.
6Adh.I.14.
7Adh.I.15.
8Adh.I.16.
9Adh.I.17-18.

środa, 15 sierpnia 2018

Urodzeni, by doświadczyć biedy, czyli na co pozwala Atmakaraka (cz.II, praktyka)

Urodzeni, by doświadczyć biedy, czyli na co pozwala Atmakaraka (cz.II, praktyka)
W astrologii wedyjskiej wyróżnia się naturalne sygnifikatory (naisargika kāraka) oraz zmienne (chara kāraka). Do tej drugiej grupy zalicza się Ātmakāraka, o którym pisałam w jednym z poprzednich artykułów (Atmakaraka cz.I). Ten tekst stanowi praktyczne uzupełnienie poprzedniego, zatem omawiane są horoskopy osób, które w swoim życiu doświadczyły trudności finansowych, bądź żyły w ubóstwie.

Biedny mim
Mężczyzna zarabia stojąc na ulicy jako mim. Utrzymuje się jedynie z datków, co sprawia, że ma dosyć niestabilną sytuację finansową, a nawet kłopoty w tej sferze. W jego horoskopie AK to Księżyc. W poprzednim tekście napisano, że Księżyc odrzuca dom 12 i 8 od siebie.
Domem drugim włada Merkury znajdujący się w 12 domu (licząc domy jako całe znaki) od Księżyca - dusza odrzuca ten dom. Oznacza to, że trudniej jest zgromadzić bogactwo, oszczędzić, posiadać. Ważnym sygnifikatorem bogactwa w tym horoskopie jest Mars (nie jest to reguła, która będzie obowiązywać w każdym horoskopie, ale w tym poście nie ma przestrzeni na rozwijanie tego wątku wyjaśniającego dlaczego Mars odpowiada za bogactwo), który również jest w 12 domu od Księżyca. Te dwa elementy wystarczą, żeby dać problemy finansowe.

Ksiądz, który wybrał całkowite ubóstwo
Horoskop księdza, który porzucił pełnienie swoich kapłańskich funkcji i przeniósł się do pustelni. Żył w całkowitym ubóstwie wiodąc proste, leśne życie. AK to Wenus - odrzuca ona 6 dom od siebie, czyli gdy odliczymy tę odległość (jako całe znaki) wypadnie nam dom 7 z Księżycem i Saturnem. Księżyc to władca domu drugiego (Saturn 9 - odrzucenie funkcji kapłańskich). Wenus odrzuca również 4 dom od siebie, a tam znajduje się Jowisz, który również jest bardzo istotny jeśli chodzi o bogactwo i posiadanie. Oznacza to problemy z posiadaniem i pieniędzmi. Na najgłębszym poziomie ten ksiądz chciał doświadczyć wolności od bycia związanym z materialnymi przedmiotami i pieniędzmi. AK znajduje się w domu 2, co pokazuje, że jest to najważniejsza sfera w życiu tej osoby i wiele sytuacji będzie się wokół niej działo. 
Buddyjski mnich
Matthieu Richard to jeden z najbardziej znanych buddyjskich mnichów pochodzących z Zachodu. Zanim poświęcił się duchowości pracował jako biochemik. Wskazania zakonne wiążą się z porzuceniem światowych dążeń i właściwym życiem, którego elementem nie może być chciwość. AK jest Księżyc, odrzuca on dom 8, w którym mamy Słońce władające domem drugim. Gromadzenie bogactw nie będzie się udawało. Słońce jest również sygnifikatorem bogactwa, zatem mamy dwa wskaźniki przemawiające za wyborem życia, którego celem nie jest pogoń za pieniędzmi.
Brat Paul
Trapista, czyli członek Zakon Cystersów Ściślejszej Obserwancji znanego z dość rygorystycznych zasad (m.in. postów, milczenia, oddania się pracy). Brat Paul został zamordowany przez islamskich ekstremistów (historia została opowiedziana w filmie fabularnym "Ludzie Boga"). Atmakaraką jest tutaj Saturn, który odrzuca 1 dom od siebie i 6. W domu pierwszym znajduje się Jowisz (sygnifikator bogactwa), a Saturn włada domem drugim (posiadanie, oszczędności, gromadzenie). Zatem doświadczeniem duszy nie było gromadzenie jak największej ilości pieniędzy i by się to nie mogło udać.Uwagi:
Wybrałam horoskopy, w których horoskop D1 ma raczej pewny ascendent (bo zmieniłby się po ok. 1 godzinie, lub 40 min.), a nie używałam w ogóle żadnych podziałowych horoskopów by zaprezentować tę technikę. By pójść dalej należy zrobić rektyfikację!
Program Morinus, z którego pochodzi część obrazów, nie nadaje się do astrologii wedyjskiej, jednak użyłam go, by ułatwić moim Czytelnikom moje przejście z astrologii zachodniej do wedyjskiej. 
Stosowałam domy jako całe znaki i zodiak syderyczny - techniki wedyjskie należy stosować właśnie w ten sposób.

piątek, 8 czerwca 2018

Krótka notatka o gunach

Krótka notatka o gunach

W astrologii indyjskiej pojawia się dosyć istotna koncepcja gun (sansk. guṇa). Według tej koncepcji istnieją trzy jakości/guny, czyli elementy opisujące strukturę naszej rzeczywistości. Przedstawiane są jako tworzące przyrodę (prakryti) i tym samym odpowiadające za jej różnorodność i zmienność:

Sattwa – odnosi się do wiedzy, szczęścia, jasności, lekkości, harmonii. Ta guna umożliwia duchową praktykę, jest związana z dobrem, poznaniem, mądrością, światłem. Sattwa podtrzymuje.
Radżas – to ruch, działanie, pragnienie, bolesność, pasja, żądza, aktywność, zmienność. Może blokować duchową praktykę. Radżas tworzy.
Tamas – ciężar, mrok, bezwład, senność, omroczenie, niewiedza, stałość, trwanie. Przeszkadza w duchowości. Tamas niszczy.

Dzięki niej można zrozumieć jakie jest nastawienie danej osoby – duchowe, czy bardziej związane z poziomem materialnym. Pokażą to dominujące w horoskopie jakości. Planety, znaki oraz nakszatry mają przypisane odpowiednie guny.

Sattwa
Radżas
Tamas
Planeta
Słońce, Księżyc, Jowisz
Wenus, Merkury
Saturn, Mars, Rahu, Ketu
Znak
Ryby, Strzelec, Panna, Bliźnięta
Baran, Rak, Waga, Koziorożec
Byk, Lew, Skorpion, Wodnik
Nakszatra
Krittika, Ardra, Aślesza, Uttara Phalguni, Swati, Dżjeszta, Uttara Aszadha, Szatabhisza, Rewati
Aświni, Rohini, Punarwasu, Magha, Hasta, Wiszakha, Mula, Śrawana, Purwa Bhadrapada, Abhidżit
Bharani, Mrigasira, Puszja, Purwa Phalguni, Czitra, Anuradha, Purwa Aszadha, Dhanista, Uttara Bhadrapada,

poniedziałek, 7 maja 2018

Ātmakāraka – doświadczenie duszy (cz. I, teoria)

Ātmakāraka – doświadczenie duszy (cz. I, teoria)

W astrologii indyjskiej, czyli dżjotiszy, bardzo istotną funkcję pełnią różnego rodzaju sygnifikatory. Jednym z nich jest sygnifikator duszy/ducha, czyli Ātmakāraka (आत्मकारक, skrót: AK). Jest to planeta, która ma najwięcej stopni ze wszystkich. Staje się ona reprezentantem tego, co w tym wcieleniu dusza ma w planie do doświadczenia. Dom, aspekty, stan tego obiektu pokaże jaki to typ doświadczeń. Jeśli AK jest uszkodzona aspektami z malefikami (tzw. klątwa) wówczas pewne doświadczenia będą nieuniknione. I najczęściej będą one trudne. Również AK połączona z władcą ascendentu i dodatkowo w klątwie (uszkodzeniu przez minimum dwa malefiki) oznacza, że doświadczenia mogą być intensywne i pozostawić po sobie blizny emocjonalne, czy blokady. AK pokazuje naszą motywację do życia, dziedziny, które są bardzo istotne, oraz to, co musimy doświadczyć.

Analizując AK może zobaczyć ile dusza ma cierpienia w planie, czy na najgłębszym poziomie pragnieniem jest samotność, celibat, czy bycie z kimś. Można też zanalizować co dusza odrzuca. W zależności od tego jaka planeta jest AK, takie domy (liczone od AK jako domu 1, czyli mamy tutaj derywację) są odrzucane/wypierane:

Słońce – 12, 6

Księżyc – 8, 12

Mars – 7, 12

Merkury – 4, 7, 3

Jowisz – 3, 6

Wenus – 6, 4, 12

Saturn – 1, 6

Rahu – 9, 6, 2

Szczególnie istotny jest 6 i 8 dom od AK, bo pokazuje on rodzaj więzów, które mocno nas łączą z daną sferą symbolizowaną przez te domy. 6 i 8 dom mówią o długu jaki mamy do spłacenia. Możemy być pewni, że tam na 100% będzie jakiś problem.
                                              w horoskopie Kurta Cobaina AK to Merkury (Buddha)

AK jest również istotna przy ustalaniu długości życia. Nawet jeśli wszystkie wskaźniki pokazują, że dany człowiek będzie miał krótkie życie, to jeśli AK temu zaprzeczy, to będzie miał długie (po prostu dusza musi swoje zrobić/doświadczyć/nasiona karmiczne muszą się wypalić). Visti Larsen opisuje AK jako planetę, która wskazuje jaki jest cel i sens naszego ziemskiego życia, jaka jest lekcja, którą mamy odrobić nim odejdziemy. Pokazuje również naszą drogę do duchowego przebudzenia i wyzwolenia. Zestawia on znaczenie każdej z planet, które tutaj przytoczę:

Słońce: Ego, ideały, sława, poczucie własnej wartości, reputacja stają się kluczowymi tematami życia danej osoby, której zadaniem jest nauczenie się pracować z własnym ego.

Księżyc: emocje i współczucie stają się bardzo ważną sprawą. Z powodu dużej zależności emocjonalnej od innych dana osoba szuka wciąż związków i relacji, lub wciąż przyciąga potrzebujące osoby.

Mars: burzliwy temperament, nadmierny gniew/przemoc wyrażany bądź doświadczany. Taka osoba powinna świadomie odrzucać broń/walkę i urazy, oraz uczyć się pokojowej ścieżki, ahimsy.

Merkury: Kiedy mówić, a kiedy milczeć to podstawowe problemy tej osoby, bądź ludzi z jej otoczenia. Powinna ona być szczególnie wyczulona na to co mówić i do kogo.

Jowisz: najważniejszą rzeczą u osób z tym AK jest to, kogo uważają za swojego nauczyciela/przewodnika, a kogo nie. Powinni oni nauczyć się szanować nauczycieli oraz starsze osoby. Istnieje ryzyko opuszczenia partnerki lub cierpienia z powodu rozstania z partnerką. Powinni dbać o swoje dzieci.

Wenus: Związki i seks są dominującą kwestią w życiu tych ludzi. Powinni starać się zachować czystość w relacji i nie przesadzać z przyjemnościami.

Saturn: takie osoby mogą widzieć bardzo dużo cierpienia w swoim życiu, lub dawać bardzo dużo bólu innym. Powinny nauczyć się zabierać udrękę od innych i nie obciążać cierpieniem.

Rahu: Te osoby bardzo łatwo ufają innym efektem czego mogą zostać oszukane, zwodzone, lub same mogą oszukiwać. Powinny one nauczyć się akceptować te sytuacje, gdy ktoś je oszukuje i nie trzymać się ich. Osoby z zagranicy/daleki świat również odgrywa wielką rolę w ich życiu.


Równie istotne jest zanalizowanie pozycji AK w horoskopie podziałowym określanym jako nawamsa. Nazwa takiego AK to Karakamsa. Można na przykład na jego podstawie zobaczyć czego dana osoba na najgłębszym poziomie pragnie się uczyć. Według Paraśary jeśli w piątym domu od Karakamśi znajduje się Ketu, wówczas taka osoba będzie świetnym astrologiem. Ewentualnie matematykiem, gdyż Węzeł Południowy również to symbolizuje. Malefiki w trygonach do KK wskażą na ezoteryka.
Ātmakāraka jest królem horoskopu i bardzo wiele od niego zależy. Jeśli jest uszkodzony, wówczas życie tej osoby może być dosyć ciężkie, lub pozbawione sensu. Relacje z osobami, które sygnifikuje planeta będąca AK są bardzo ważne, znaczące i niosą bardzo głębokie duchowe lekcje.

Uwaga: ta technika jest używana na zodiaku syderycznym oraz w systemie domów jako całych znaków!

Źródła: wykłady Rafała Gendarza, Vistiego Larsena, Sanjaya Ratha
Visti Larsen, Jyotia Fundamentals, Rama 2004.

środa, 11 kwietnia 2018

Kilka słów o astrologii indyjskiej

Kilka słów o astrologii indyjskiej

Astrologia indyjska (dżjotisza), zaliczana jest do wedangi, czyli członów dodatkowych, czy pomocniczych, Wed. Same Wedy uznawane są za święte księgi hinduizmu. Dzielą się one na wiele różnych zbiorów, które z kolei można podzielić na teksty objawione (śruti), czy te, które zostały stworzone przez ludzi (smryti). Wedanga przynależy do tej drugiej grupy. Opisy astrologiczne pojawiają się już w pismach z okresu 1000-500 p.n.e. Mamy w nich system nakszatr, czy astrologię elekcyjną (muhurta), opis poszczególnych jug1, relacje Słońca i Księżyca, dni księżycowe (tithi), zaćmienia, konflikty planet. Nie używano wówczas jeszcze domów, a podstawę analizy stanowiła nakszatra Księżyca2

W drugim wieku prognostyczna astrologia stała się popularna. W tekście Spudżidhwadży „Jawanadżataka” z 270 roku3 (opracowanym na podstawie tekstów, które nie zachowały się do naszych czasów) pojawiają się już takie terminy jak: rasi (znak), warga (horoskop podziałowy), bhawa (dom), kendra (dom kątowy), trikona (trygon), ućća (egzaltacja), nića (upadek), dryszti (aspekt), joga (połączenie planet), daśa (okres), antardaśa (pod-okres). Wielce istotną postacią w rozwoju tej dziedziny był żyjący w VI wieku Warahamira. Napisał on „Bryhadżdżatakę” stanowiącą najobszerniejszy podręcznik astrologiczny. Mamy w nim już podział na 12 znaków zodiaku, nakszatry, pojawia się również opis godności planet, czy charakterystyka ich szkodliwości, oraz pomyślnego działania. Pierwszy raz planety zostają uporządkowane według kolejności związanej z dniami tygodnia: Słońce, Księżyc, Mars, Merkury, Jowisz, Wenus, Saturn, Rahu i Ketu4.Kolejną bardzo ważną osobą był Paraśara (ok. VI w.). Przypisuje mu się autorstwo „Wielkiej horoskopii Paraśary” („Bryhatparaśarahora”), tekstu który stanowi do dziś niezastąpione źródło wiedzy o planetach. Tradycja uznaje go za ojca Wedawjasy, czyli osoby odpowiedzialnej za Mahabharatę (jeden z najważniejszych hinduistycznych tekstów należących do kategorii smryti, w którego skład wchodzi słynna i bardzo istotna Bhagawadgita). Według tradycji kulał z powodu urazu nogi, dlatego nazywano go Kuśtykającym Mędrcem. Co według legendy przyczyniło się do jego śmierci, gdyż nie udało mu się uciec przed stadem wilków.
Andrzej Babkiewicz, który przetłumaczył na język polski fragmenty „Wielkiej horoskopii Paraśary”5, wyróżnił podstawowe pojęcia pojawiające się w tym dziele, które na podstawie nauk jakie ostatnimi czasy uzyskałam scharakteryzowałabym w następujący sposób:
 • karaka (sygnifikator, np. Księżyc jest naturalnym karaką matki);
 • arudha (czyli to jak się manifestuje dany dom w naszym życiu, jak widzą jego owoc ludzie, jak jest to odbierane w społeczeństwie);
 • upapada (arudha domu 12, czyli mąż/żona, kim jest, co się z nim dzieje, czy jest zablokowany przez malefiki, czy może wspierany przez benefiki);
 • maraka (coś, co zabija, kończy, powoduje problem, np. maraką domu 7 jest dom 8, dlatego może pokazać koniec małżeństwa, maraką domu 1 jest dom 2, czyli to jest to, co podtrzymuje ascendent, podtrzymuje nasze życie);
 • bhagja (szczęście, dom 9 pokazuje naszą fortunę lub jej brak, szczegółowo należy w tej kwestii zanalizować nawamsę, czyli d9);
 • praśna (astrologia horarna);
 • klątwa (bardzo niepomyślny układ planet powodujący problemy, które mogą być uporczywe i wciąż powracać, albo uaktywnić się w pewnym momencie życia, wszystko zależy od tego, jak silne to uszkodzenie);
 • radżajoga (pomyślny układ planet, choć też dużo zależy gdzie ta radżajoga się znajduje);
 • awastha (stan planety);
 • asztakawarga (specjalna technika pokazująca siłę domów i planet);
 • daśa (pokazuje kiedy i jak długo dana planeta, bądź znak, wpływa na nasze życie);
 • wimśottari daśa (rodzaj daśy, której obliczanie związane jest z nakszatrami; oprócz niej istnieje bardzo wiele różnych sposobów podziału daś, np. narajana daśa, czy mula daśa, każda z nich ma swoje własne znaczenie i reguły interpretacji).
Paraśara odcisnął przeogromny wpływ na rozwój astrologii. Nawiązywał do niego nawet Al Biruni (XI w.).
Kolejnym niezmiernie istotnym tekstem jest Upadeśa-sutra Dżajminiego (XVII w.). Podobnie jak dzieło Paraśary stanowi podstawowe źródło wiedzy na temat astrologii. W jej skład wchodzi 1031 sutr. 


Dżjotisza jest uważana za wiedzę pochodzącą od Boga, dlatego nazywana jest „oczami wed”. Toteż osoba, która się nią zajmuje powinna żyć w sposób sattwiczny, czyli rozwijać w sobie dobre właściwości, dbać o umysł i po prostu nie krzywdzić. 

1 Jugi to 4 epoki składające się na istnienie całego świata. Każda ma swój czas trwania. Zgodnie z tradycją obecnie znajdujemy się w tzw. kali judze, czyli okresie trudnym, pełnym wyzwań, konfliktów, nieporozumień, upadku.

2D. Pingree, Astronomy and Astrology in India and Iran, [w:] Isis – Journal of The History of Science Society (1963), 229–246.

3Tamże.

4A. Babkiewicz, Indyjska horoskopia urodzeniowa na przykładzie tekstu Bryhatparasiarahory, [w:] Studia Indologiczne 14/2007.


5Tamże.
Copyright © 2016 Siddhādeśa , Blogger