czwartek, 24 listopada 2016

Dzienniki gwiazdowe: Głowa i Ogon Smoka

Węzeł Północny i Południowy, Rahu i Ketu, Ogon i Głowa Smoka, Caput Draconis i Cauda Draconis – tak różne nazwy noszą księżycowe węzły, które są tematem dzisiejszego posta. Pisał o nich Wettiusz Walens, astrologowie arabscy jak Abu Mashar, Alkabitius, Al Biruni, czy słynny Włoch Guido Bonatti. Średniowieczna astrologia przypisywała Węzłowi Północnemu naturę Jowisza i Wenus, ciepłą, korzystną, zwiększającą. Natomiast Południowy wiązano z zimnym, szkodliwym, pomniejszającym Saturnem i Marsem. Całkiem inaczej postrzega je tradycja indyjska, w której zarówno Rahu jak i Ketu są naturalnymi malefikami znajdującymi się w tej samej grupie co Saturn, Mars oraz Słońce.

Wettiusz Walens akcentuje rolę węzłów przy interpretacji solariusza oraz profekcji (jego technika profekcji została dokładnie opisana na blogu Seven Star Astrology). Jeśli zdarzy się, że Saturn w solariuszu czy w horoskopie profekcyjnym aspektuje węzły, oznacza to rok krytyczny. Samo miejsce, w którym wypadają węzły jest już znaczące i wskazuje na jakieś perturbacje związane z tą sferą. Jednak oczywiście najważniejsze są światła i ascendent.
Podobnie u Ptolemeusza, który poruszył temat węzłów w księdze III w kontekście chorób ciała, ale również w części dotyczącej duszy. Według niego, gdy światła zmierzają do złośliwych planet, to istnieje ryzyko cielesnego kalectwa. Jest to szczególnie silne, gdy Księżyc znajduje się na węźle. Jednak tak położony Księżyc wolny od wpływów malefików może dać bystrość, aktywność oraz ruchliwość.

Ta relacja świateł z węzłami jest szczególnie istotna, bo oznacza ona zaćmienie. Gdy mamy nów na jednym z węzłów, wówczas jest to zaćmienie Słońca. Natomiast gdy mamy pełnię na jednym z węzłów, jest to zaćmienie Księżyca. Pisał o tym już Doroteusz zaznaczając, że gdy Księżyc zmierza do Południowego Węzła, lub w sytuacji zaćmienia, czy gdy Luna znajduje się w termach malefików lub w aspektach ze złośliwymi planetami, wówczas oznacza to problemy z matką.
Temat poruszył również Abraham Ibn Ezra opisując kwestię wywyższeń. Zauważył, że Indusi przypisali Głowie Smoka wywyższenie w Bliźniętach (zwłaszcza w 3º), a upadek ma w tym miejscu Ogon, natomiast Ketu wywyższone jest w Strzelcu (szczególnie w 3º). Jednak Abraham Ibn Ezra przypomina, że Ptolemeusz wyśmiał fanów dżjotiszy i uznał, że węzeł nie jest planetą, więc wywyższony być nie może, z czym Abraham Ibn Ezra się zgodził. W swoim tekście polemizował on z indyjskimi astrologami – nie podzielał ich zdania co do natury węzłów. Według niego Rahu/Głowa jest korzystna, natomiast Ketu/Ogon ma złośliwą naturę jednak dopiero podczas zaćmień można to silniej odczuć. Koniunkcja Księżyca z Węzłem Północnym zwiększa jego energię, moc, dobroczynność płynącą z innych aspektów (o ile takie są). Natomiast takie połączenie z Węzłem Południowym daje hańbę, utratę honoru, brak szczęścia. Abraham Ibn Ezra te znaczenia łączy szczególnie z Księżycem, gdyż zauważa on, że każda planeta ma swoje węzły, więc ksieżycowe powinny być zostawione dla Księżyca choć zgadza się, że aspekty z innymi planetami również mają swój sens.

Co do powiedzenia na temat węzłów miał Abu Mashar? Głowa Smoka jest zwiększająca, zatem gdy ma aspekt z benefikiem wzmacnia jego dobroczynność, natomiast gdy jest z malefikiem, wówczas powiększa jego szkodliwość. Odwrotnie Ogon Smoka: zmniejsza moc benefików, ale i łagodzi negatywności złoczynnych planet. Alkabitius również w tym duchu interpretował. Rahu był dla niego związany z królestwem, fortuną, szczęściem i dobrami, Ketu z depresją, biedą i upadkiem.
Guido Bonatti sklasyfikował węzły jako „malefiki przez umiejscowienie”, czyli Głowa jest malefikiem, gdy znajduje się przy malefikach, ponieważ zwiększa ich negatywną moc, tymczasem Ogon jest malefikiem przy benefikach, ponieważ zabiera z nich to, co dobre. Powołując się na al-Kindiego przyznał, że Caput i Cauda pełnią istotniejszą funkcję w odniesieniu do Luny. Bonatti również odniósł się do Węzłów w kontekście długości życia, określając je „zabójcami przez umiejscowienie”, to znaczy gdy mają one aspekt z hylegiem w horoskopie urodzeniowym, lub w solariuszu (ale oczywiście może to zostać zniesione przez ładne aspekty benefików).

Zamieszanie wprowadził William Lilly, który nie zgodził się z dawnymi koncepcjami stwierdzając, że podczas jego długoletniej praktyki nie zdarzyło mu się by Głowa Smoka zwiększała działanie malefików, a Ogon zmniejszał dobro pozytywnych planet. Raczej skłonił się on ku temu, że Rahu niczym drugi Jowisz, pomnaża właściwości benefików i łagodzi złoczynne planety, tymczasem Ketu, jak drugi Saturn, przynosi dwa razy więcej trudności, ograniczeń i komplikacji.
Współcześnie węzły są bardzo istotne w astrologii karmicznej. Ogon łączony jest z przeszłością, a Głowa z tym, co obecnie mamy do „odrobienia”. W indyjskiej astrologii Rahu ma naturę Saturna i związany jest z ziemskimi sprawami. I tu widać coś charakterystycznego dla dżjotiszy – Rahu jest malefikiem, bo nie ma w ogóle duchowego charakteru. To Głowa Smoka, a więc zwierzę, które kieruje się jedynie hedonizmem, dąży do osiągania przyjemności, sukcesu, zaspokajania swoich wszelkich pragnień, bo sama głowa nie może się nigdy nasycić. Podczas gdy Ketu ma naturę Marsa i ma bardziej duchowy charakter (związany jest z wyzwoleniem). Rahu jest władcą Wodnika, egzaltuje w Bliźniętach, a w upadku jest w Strzelcu, Ketu włada Skorpionem, egzaltuje w Strzelcu natomiast upadek czeka go w Bliźniętach. 
 
Z moich obserwacji wynika, że węzły są ważne w astrologii porównawczej. Ich aspekty z planetami osobistymi, czy osiami, wskazują, że relacja, czy znajomość z kimś jest w jakimś sensie istotniejsza, albo coś można razem zdziałać, albo pokazują, że węzeł wzmacnia daną planetę drugiej osoby, którą aspektuje, więc ten wpływ na siebie i swój rozwój jest silny.

1 komentarz:

  1. Co oznaczają węzły na przełomie znaków?Zwłaszcza ścisłym początku czy końcu czyli z grubsza 1/10 stopnia?Poza tym jaka jest różnica pomiędzy kwadraturą czy opozycją tego elementu w znaku lub poza znakiem?I czy opozycja elementów złoczynnych jest lepsza niż koniunkcja?

    OdpowiedzUsuń

Copyright © 2016 Siddhādeśa , Blogger